Liên hệ trực tiếp:

Trường TH số 1 TT Tằng Loỏng

TT Tằng Loỏng - Bảo Thắng - Lào Cai
0203 867 228
lci-baothang-thso1tttangloong@edu.viettel.vn